Markering af kørebanen redder liv

Trafiksikkerhed har høj prioritet. Tit betragter vi det som en selvfølge og tænker ikke så meget over hvor veludviklet trafiksikkerheden er. Den omfatter alt fra vejbelægning til skilte og striber.

Vi opdager for alvor hvor godt vores vejnet er når vi færdes i andre lande. Det er ikke altid at de er lige så gode til skiltning ved vejarbejde. Og der er ikke vist de samme hensyn til cyklister og fodgængere.

Vores høje sikkerhed redder mange liv i trafikken.

Trafikværn beskytter cyklister

Selvom vejarbejde kan være irriterende, så læg mærke til at der næsten altid er sat trafikværn op. De fleste steder er der cykelstier eller afmærkede baner på kørebanen til cyklister. Og i større byer har cykler forbeholdte veje.

I Danmark er cyklen et transportmiddel. Derfor har kræver det særlige vejforhold. Hvor der ikke er cykelsti må cykler køre på vejen. I nogle lande er cykler henvist til fortovet mellem fodgængerne.

Gode arbejdsvilkår på vejene

Et godt vejnet kræver vedligeholdelse. Derfor er det vigtigt med god information til trafikanterne ved vejarbejde. Helst skal informationen foregå med synlig skiltning. I nogle lande må man bare være vågen for at spotte et hul i vejen med en arbejdsmand.

I enkelte af vores nabolande skal du nærmest gætte dig til hvor du skal køre som bilist.

Markering af vejen er afgørende

Vi tænker ikke over det. Fra barnsben har vi lært hvordan vejene ser ud og fungerer. Når der er vejarbejde bliver trafikken adskilt og guidet af trafikværn. På den måde kan cyklister og bilister færdes sikkert selvom vejen er under omlægning.

Skilte viser tydeligt hvor fodgængere skal gå. Og cyklister bliver varslet i god tid så de ikke kører ud mellem bilerne.

Hvis du har brug for vejmarkering eller trafikværn, så kan du købe det hos Ramudden Vejsikring.


Related posts